Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helsefagarbeider på sykehjemChevronRight
  5. Tiltak for smitteforebyggingChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Tiltak for smitteforebygging

På rapportmøtet forteller nattevakten at Per har vært syk og har kastet opp i løpet av natten. De som skal gå dagvakt, må sette i verk tiltak for å forebygge at de andre beboerne skal bli syke.

Per er 82 år og tidligere lærer. Han er enkemann og har to barn og fem barnebarn. Han er i god fysisk form, men er blitt glemsk med årene og kan ikke lenger bo hjemme. Han har demens av Alzheimer type og trenger tilrettelegging ved personlig hygiene fordi han lett glemmer enkelte kroppsdeler.

Helsefagarbeider Kari vet at omgangssyke er svært smittsomt, og at flere beboere og de som arbeider på avdelingen, også fort kan bli syke. Det blir derfor viktig å forebygge.

  • Ta utgangspunkt i smittekjeden og lag en plan over hvilke tiltak som bør iverksettes i forbindelse med morgenstellet. Dere kan lage en mer omfattende plan dersom dere ønsker det.
  • Per har sluttet å kaste opp og er i relativt god form til tross for at han vært syk om natten. Han vil stå opp og spise frokost som han pleier. Hva må Kari tenke på når hun hjelper Per med morgenstellet denne morgenen for å unngå at han sprer smitte videre?

Læringsressurser

Helsefagarbeider på sykehjem