Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
 4. Helsefagarbeider på sykehjemChevronRight
 5. Observasjon under morgenstelletChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Observasjon under morgenstellet

Oppgaver til morgenstell i praksissituasjon. Når helsefagarbeider Kari hjelper Anna og Sigrid med morgenstellet, må hun hele tiden observere.

 • Anna skal dusje, og Kari skal veilede og hjelpe henne. Hvilke observasjoner er det viktig at Kari gjør mens hun jobber?
 • Kari skal hjelpe Sigrid med å stelle hennes tannproteser. Hvilke observasjoner er det viktig at Kari gjør mens hun jobber?

Diskuter i klassen hvorfor det er viktig å observere mens man jobber med brukerne på Eplehagen sykehjem. Hvilken kunnskap kan Kari få om Anna og Sigrid her? Skriv en liste over hva dere mener det er naturlig å observere i disse to situasjonene.

Gå sammen tre og tre og lag rollespill. En er Kari, en er bruker, og en er observatør. Gjennomfør stellesituasjonen som Kari gjør med Anna og Sigrid. Skriv hver deres rapport om hva dere har observert. Sammenlikn med listen dere laget før dere begynte.

 • Diskuter likheter og forskjeller i deres rapporter.
 • Diskuter hva som er vanskelig å observere. Noen stikkord kan være tilgjengelige brukeropplysninger og kommunikasjon.
 • Vurder om deres diskusjoner var subjektive, objektive eller begge deler.
 • Hva bør du trene mer på for å bli god til å observere?

Sigrid

Sigrid er 80 år og tidligere småbrukerkone. Hun har mann, tre barn og syv barnebarn. Hun fikk hjerneslag for et halvt år siden og kan ikke bo hjemme. Hun trenger mye hjelp, både til personlig hygiene, måltid og andre aktiviteter. Som følge av hjerneslaget har hun motorisk afasi.

Anna

Anna er overvektig og har diabetes type 2. Hun har litt dårlig syn og er dårlig til bens, men kommer seg fram med rullator. Hun kan ivareta sin personlige hygiene med god veiledning, men synes at det er best å få hjelp, som hun sier

Læringsressurser

Helsefagarbeider på sykehjem