Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helsefagarbeider på sykehjemChevronRight
  5. Fra hånd til håndChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Fra hånd til hånd

I løpet av en dag på jobb i en helseinstitusjon kommer dine hender i berøring med mange kontaktpunkter. Dette utgjør hele tiden en risiko for overføring av smittestoffer.

I løpet av en dag i praksis er dine hender i berøring med mange mennesker, gjenstander og overflater. Skriv en logg der du noterer alt dine hender berører, fra du kommer på arbeid og til du er ferdig med matpausen.

Diskuter i klassen:

  • Ble antall berøringer større eller mindre enn du hadde forventet?
  • Hvilke kontaktpunkter utgjorde den største fare for overføring av smitte?
  • Har du i løpet av denne tiden foretatt deg noe for å hindre at du selv ble utsatt for smittefare?
  • Har du i løpet av denne tiden foretatt deg noe for å hindre at andre kunne få overført mikroorganismer fra deg?

Denne oppgaven kan du også gjøre på skolen.

Læringsressurser

Helsefagarbeider på sykehjem