Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helsefagarbeider på sykehjemChevronRight
  5. Fra hånd til håndChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Fra hånd til hånd

I løpet av en dag på jobb i en helseinstitusjon kommer dine hender i berøring med mange kontaktpunkter. Dette utgjør hele tiden en risiko for overføring av smittestoffer.

I løpet av en dag i praksis er dine hender i berøring med mange mennesker, gjenstander og overflater. Skriv en logg der du noterer alt dine hender berører, fra du kommer på arbeid og til du er ferdig med matpausen.

Diskuter i klassen:

  • Ble antall berøringer større eller mindre enn du hadde forventet?
  • Hvilke kontaktpunkter utgjorde den største fare for overføring av smitte?
  • Har du i løpet av denne tiden foretatt deg noe for å hindre at du selv ble utsatt for smittefare?
  • Har du i løpet av denne tiden foretatt deg noe for å hindre at andre kunne få overført mikroorganismer fra deg?

Denne oppgaven kan du også gjøre på skolen.

Læringsressurser

Helsefagarbeider på sykehjem