Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helsefagarbeider i bofellesskapChevronRight
  5. Ulike yrkesarenaerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Ulike yrkesarenaer

Tamara skal besøke en videregående skole og fortelle om jobben sin som helsefagarbeider. Elevene ønsker også å vite hvilke arbeidsplasser som er aktuelle for en helsefagarbeider. Oppgave:

Lag en oversikt over relevante arbeidsplasser for helsefagarbeidere i din kommune eller ditt fylke.

Ta kontakt med en av arbeidsplassene og finn ut hvilke arbeidsoppgaver en helsefagarbeider kan ha der.

Presenter og sammenlign resultatet i klassen. Var det likheter og forskjeller i hvilke arbeidsoppgaver helsefagarbeiderne hadde på de ulike arbeidsplassene?

Læringsressurser

Helsefagarbeider i bofellesskap