Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
 4. Helsefagarbeider i bofellesskapChevronRight
 5. Oppgaver til «Ernæringsarbeid i bofellesskap»ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgaver til «Ernæringsarbeid i bofellesskap»

 1. Hva er en Ernæringsfysiolog ?
 2. Hvilke utfordringer møter Lasse på når han skal veilede Bjørn Terje om kostholdsendringer?
 3. Hvilken betydning har det at Lasse har kunnskaper om kost og kosthold?
 4. På hvilken måte lyttar Lasse i dialogen med Bjørn Terje?
 5. Hva er brokkoli? og hvorfor tror du ernæringsfysiologen anbefaler denne grønnsaken til Bjørn Terje?
 6. Hvorfor har Bjørn Terje søkt veiledning for å endre kostholdet sitt?
 7. Hvordan klarer Lasse å ivareta brukermedvirkning i denne situasjonen?
 8. Hva tror du skal til for at Bjørn Terje skal spise grønnsaker? Begrunn svaret ditt, og diskuter dette i klassen.
 9. I denne situasjonen kan Lasse oppleve et dilemma: Skal han følge den faglige kunnskapen sin eller vise respekt for Bjørn Terje og hans sterke meninger. Hvordan synes du Lasse takler dette?
 10. Hvilken grad av egenomsorg mener du Bjørn Terje har når det gjelder kostholdsutfordringene hans? Les om Omsorg og egenomsorg her.
 11. Hvilke innkjøp gjør Bjørn Terje som er gunstige for hans kostholdsutfordringer?
 12. Hvilke helsemessige konsekvenser kan det få for Bjørn Terje om han ikke klarer å endre kostholdet sitt? Les om Overvekt her!

Læringsressurser

Helsefagarbeider i bofellesskap