Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Helsefagarbeider i bofellesskapChevronRight
  5. Anne får bistand fra ulike yrkesgrupperChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Anne får bistand fra ulike yrkesgrupper

Helsefagarbeiderne i Vårstigen bofellesskap må samarbeide med andre yrkesgrupper. Derfor er det en fordel at de vet hvilken funksjon de enkelte yrkesgruppene har overfor beboerne i bofellesskapet.

Anne og andre som har cerebral parese, kan ha behov for hjelp fra ulike yrkesgrupper.

Anne i Vårstigen borettslag

Anne er 27 år og bor i Vårstigen borettslag. Hun er på et dagsenter fire dager i uka.

Anne har en tvillingbror og foreldre som hun har god kontakt med. Hun er glad i å lage keramikk og liker å holde på med data. Hun liker å holde orden i leiligheten sin og er glad i å invitere venner hjem til seg. Hun har cerebral parese og er med i CP-foreningen.

  • List opp noen yrkesgrupper som det kan være aktuelt for Anne å få hjelp av. Hva kan disse yrkesgruppene hjelpe Anne med?
  • Diskuter hvor viktig et godt tverrfaglig samarbeid er for Anne.

Kontakt en representant for en av de yrkesgruppene dere mener er aktuelle for Anne. Intervju ham eller henne om hva denne yrkesgruppa kan bidra med for mennesker i Annes situasjon. Presenter svarene i klassen.

Læringsressurser

Helsefagarbeider i bofellesskap