Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Sår og sårbehandling

Det er viktig med god kompetanse og erfaring for å behandle sår. Det bør lages prosedyre for sårstellet. Dette gjøres i samarbeid med helsepersonell som har kompetanse i dette.

Guri har kompetanse i å stelle enkle sår og vet at hun må følge prosedyre for sårbehandlingen.

Eksempler på typer sår kan være:

  • trykksår (decubitus)
  • venøse sår
  • arterielle sår
  • diabetiske sår
  • sår i forbindelse med kirurgiske inngrep
  • brannsår
  • sår etter fall eller annen ytre skade

Oppgave

Planlegg, gjennomfør og vurder et sårstell. Lag forslag til en prosedyre som beskriver:

  • type sår
  • framgangsmåte
  • observasjoner

Eventuelt: Ta kontakt med et hudlegekontor, hjemmesykepleie, et sykehjem, et legekontor eller annen relevant arbeidsplass og spør om å få se en prosedyre på sårbehandling.

Beskriv hva en slik prosedyre går ut på. En medelev kan være pasient. Tegn et sår på medeleven eller legg på et kunstig sår som finnes på skolens praksisrom. Gjennomfør sårstellet i tråd med prosedyren.

Vurder prosedyren og gjennomføringen av sårstellet. Eventuelt kan en elev være observatør. Kanskje arbeidet dere med flere kompetansemål i denne oppgaven enn de som er nevnt på denne sida?

Bruk gjerne dokumentasjonsverktøyet under når dere arbeider med denne oppgaven.

Læringsressurser

Presentasjon av Bringebærtrøa bo- og helsetun

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter