Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Presentasjon av Bringebærtrøa bo- og helsetunChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Presentasjon av Bringebærtrøa bo- og helsetun

Guri og Petter arbeider på Bringebærtrøa bo- og helsetun og presentasjonen inngår i en læringssti med oppgaver på tema.

Eldre mennesker danser. Foto.

Bringebærtrøa bo- og helsetun ligger i en landbrukskommune i Midt-Norge. Det er et kommunalt sykehjem med tre avdelinger. Guri og Petter er helsefagarbeidere og arbeider i et tverrfaglig miljø på sykehjemmet. De møter både faglige og mellommenneskelige utfordringer i løpet av arbeidsdagen.

Å bo på institusjon

En av oppgavene til helsefagarbeiderne på Bringebærtrøa er å bidra til at alle pasientene trives best mulig. Pasientene er forskjellige, og Guri og Petter må være årvåkne for å se hvilke ønsker og behov den enkelte bruker har.

Sårbehandling

Sår og sårbehandling er et område Guri og Petter har kompetanse på som helsefagarbeidere. Avdelingen de jobber på, legger stor vekt på forebyggende arbeid, men noen ganger har pasienter sår som må stelles.

Velvære og trivsel

Guri og Petter er klar over at det betyr mye for den enkeltes velvære å være velstelt. God personlig hygiene, å ha klær man trives i og å være pen på håret kan bidra til at pasienten føler seg vel og får en fin dag. Ofte er det ikke så mye som skal til.

Å arbeide på sykehjem

Da Guri og Petter ble ansatt på Bringebærtrøa bo- og helsetun, måtte de bli kjent med hvordan sykehjemmet er organisert. Organiseringen skal både følge kravene i lover og regelverk, holde seg innenfor de økonomiske rammene og skape trivsel og trygghet for pasienter og ansatte.

Legemidler og kompetanse

Guri og Petter har tatt kurs i legemiddelhåndtering, og de kan få delegert ansvar for å dele ut medisiner til pasientene. Dette er en oppgave de har stor respekt for. Her kan de ikke gjøre feil.

Ernæring og måltid

Guri og Petter skal sørge for at alle pasientene får dekt sine ernæringsbehov. Dette er et satsingsområde i omsorgen for de eldre, og individuell tilrettelegging står sentralt. Behovene til pasientene er forskjellige både når det gjelder selve maten og hvordan måltidene blir organisert.

Ergonomi

For å passe på sin egen helse er det nødvendig at Guri og Petter arbeider ergonomisk riktig. Ved Bringebærtrøa bo- og helsetun finnes det mange hjelpemidler, og ledelsen legger vekt på at de ansatte benytter dem.

Læringsressurser

Presentasjon av Bringebærtrøa bo- og helsetun

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter