Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Beskrivelse av Åkertunet bofellesskapChevronRight
  5. Trivselskveld i bofellesskapetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Trivselskveld i bofellesskapet

Ingrid og Kristoffer ønsker å samle beboerne til en aktivitet som kan passe for flere av dem som bor på Åkertunet. Å spille brettspill er en aktivitet alle beboerne på Åkertunet kan mestre, selv om noen trenger bistand for å delta i spillet.

Oppgave:

Gå til denne sida Brettspill (Wikipedia.no) og finn ut hvilke ulike typer brettspill og enkle brettspill som finnes.

Gå sammen i grupper og foreslå et brettspill som kan være egnet for beboerne på Åkertunet. De har ulik grad av funksjonsevne, så det er viktig å finne et spill som kan passe for alle.

Prøv ut spillet dere foreslår, presenter det for klassen og begrunn hvorfor dere velger dette som felles aktivitet for beboerne på Åkertunet.

Bytt spill med ei anna gruppe, og evaluer spillet og begrunnelsen til gruppa for å velge dette spillet.

Bli litt mer kjent med noen av beboerne på Åkertunet:

Kari på Åkertunet

Kari er 21 år og bor på Åkertunet. Hun har en utviklingshemming, men er ganske selvhjulpen. Da hun bodde hjemme, fikk hun hjelp til det meste. Derfor har hun liten trening i å rydde, vaske og andre ADL-ferdigheter. Hun trenger tilsyn til blant annet generell hygiene som tannpuss, stell av håret og dusjing. Hun har noe begrenset ordforråd, men har god språkforståelse.

Lea på Åkertunet

Lea er 25 år og har autisme. Det er vanskelig for henne å fungere sammen med andre mennesker, og hun har et stort behov for at dagene skal være forutsigbare. Språket hennes er normalt, men hun har likevel problemer med å snakke med andre. Atferden hennes er preget av gjentakelser og ritualer.

Hun har nær kontakt med sin familie, som er foreldrene og søsknene. Hun har støttekontakt.

Helge på Åkertunet

Helge er 22 år og har Prader-Willis syndrom. Han sliter med overvekt og har lærevansker. Han arbeider ved en tilrettelagt arbeidsplass, men motivasjonen til å arbeide er variabel. Han liker å mekke biler og trives i sosialt fellesskap. Han har god kontakt med familien sin, som består av mor og far som er skilt, og tre søsken.

Kirsti på Åkertunet

Kirsti er 28 år og har flere interesser. Hun er spesielt glad i å ri, og besøker et ridesenter to ganger i uka. Hun føler tilhørighet til det sosiale miljøet der.

Kirsti har en utviklingshemning på grunn av en hjerneskade. Hun er blind og har svekket konsentrasjonsevne. Hun har kontakt med andre synshemmede, blant annet fordi hun deltar i aktiviteter som Norges Blindeforbunds Ungdom arrangerer. Hun har familie som bor i nærmiljøet.

Læringsressurser

Beskrivelse av Åkertunet bofellesskap