Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Beskrivelse av Åkertunet bofellesskapChevronRight
  5. Å veilede Kari som handler matChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Å veilede Kari som handler mat

Kari på Åkertunet skal handle mat, og til dette trenger hun veiledning.

Kari på Åkertunet

Kari er 21 år og bor på Åkertunet. Hun har en utviklingshemming, men er ganske selvhjulpen. Da hun bodde hjemme, fikk hun hjelp til det meste. Derfor har hun liten trening i å rydde, vaske og andre ADL-ferdigheter. Hun trenger tilsyn til blant annet generell hygiene som tannpuss, stell av håret og dusjing. Hun har noe begrenset ordforråd, men har god språkforståelse.

Kari har en utviklingshemming som gjør at hun har en mental funksjonsnedsettelse.

Hun skal trene på å handle mat. Hun skal skrive handleliste, ta bussen og handle i butikken, og så skal hun reise hjem med bussen igjen.

Sett opp en detaljert plan over alt Kari skal gjøre innenfor disse gjøremålene.

Lag et rollespill der en er Kari og den andre er helsefagarbeideren som skal være med på handleturen og veilede Kari i treningen.

Læringsressurser

Beskrivelse av Åkertunet bofellesskap