Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Yrkessituasjoner for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Beskrivelse av Åkertunet bofellesskapChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Beskrivelse av Åkertunet bofellesskap

Her finner du informasjon om Åkertunet bofellesskap som er en beskrivelse av et tenkt bofellesskap. Denne siden er en del av en læringssti.

Rekkehus. Foto.

Åkertunet bofellesskap

Åkertunet bofellesskap er et heldøgnsbemannet botilbud for voksne personer med nedsatt funksjonsevne. Bofellesskapet ligger nært sentrum. Ved Åkertunet møter du beboerne Helge, Line, Kirsti, Kari og Håkon. Ingrid og Kristoffer er helsefagarbeidere ved Åkertunet bofellesskap. I sitt arbeid møter de ulike utfordringer, både faglige og mellommenneskelige.

Ensomhet og fellesskap

Opplevelsen av ensomhet og fellesskap er en utfordring for flere av beboerne i bofellesskapet. Ingrid og Kristoffer ønsker å finne gode løsninger for hver enkelt beboer, og de setter i verk flere tiltak. Opplevelsen av ensomhet og fellesskap er en utfordring for flere av beboerne i bofellesskapet. Ingrid og Kristoffer ønsker å finne gode løsninger for hver enkelt beboer, og de setter i verk flere tiltak.

Mat og måltider i bofellesskapet

Beboerne på Åkertunet har ulike behov og tradisjoner knyttet til mat og måltid. I tillegg til beboerne selv er det mange andre som har meninger om og oppfatninger av hva som er best for den enkelte.

Hobby og aktiviteter

Mange av beboerne på Åkertunet deltar i aktiviteter i nærmiljøet. Ingrid ønsker å kartlegge hva som finnes av aktiviteter, slik at det er lettere å finne fram til noe som passer for hver enkelt beboer.

ADL – Aktiviteter i dagliglivet / Hverdagsmestring

Beboerne på Åkertunet har sine egne leiligheter, og de skal lære seg å ta hånd om de daglige gjøremålene selv. Ingrid og Kristoffer arbeider ut fra de målsettingene som er satt for den enkelte beboer. Mye av arbeidet handler om å motivere dem.

Kontaktperson/primærkontakt

Beboerne på Åkertunet har hver sin kontaktperson. Kontaktpersonens oppgave er å bistå beboerne med hverdagslige gjøremål som å ta hånd om økonomien og å gjøre innkjøp. Kontaktpersonene deltar også i ansvarsgrupper som skal ta vare på beboernes interesser.

Læringsressurser

Beskrivelse av Åkertunet bofellesskap