Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Førstehjelp for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Førstehjelp: Å varsle 113ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Førstehjelp: Å varsle 113

Når vi trenger førstehjelp, skal vi ringe 1–1–3 for å varsle AMK-sentralen – akuttmedisinsk kommunikasjonssentral. På AMK svarer velkvalifiserte sykepleiere, Paramedics og ambulansepersonell.

Akuttmedisinsk nødnummer. 113. Foto.
113

AMK har innarbeidede rutiner på hvilke spørsmål som skal rettes til den som ringer inn til sentralen for å varsle, og hvilke instanser (for eksempel ambulanse, legehelikopter, brannvesen, politi) som skal rykke ut til ulykker eller akutt syke personer.

Det hender at personalet på AMK-sentralen kobler den som ringer inn til AMK, opp mot andre instanser som politi og legehelikopter. Slik kan alle instanser få den informasjonen de trenger.

AMK-sentralen har oversikt over hvilke ambulanser som finnes i nærheten av for eksempel et ulykkessted, og ber nærmeste ambulanse rykke ut. Slik sikres skadde og syke rask hjelp.
AMK-sentralens personell gir også innringeren førstehjelpsråd dersom det er behov for det.

Les mer: Medisinsk nødtelefon 113 AMK

Læringsressurser

Førstehjelp for helsefagarbeideren