Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Førstehjelp for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Førstehjelp ved brannskaderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Førstehjelp ved brannskader

Vi deler brannskader inn i tre kategorier ut fra hvor dyp brannskaden i huden er. Det kan være vanskelig å vite hvor dyp og omfattende skaden er, før etter mange timer. Alle brannskader skal straks kjøles ned.

Brannskade med blemme. Tredjegradsforbrenning. Foto.

Det reduserer dybden og omfanget av skaden, og avkjølingen i seg selv virker smertedempende.

Det beste er å først kjøle ned skaden med kaldt vann fra en dusj. Etter 15–20 minutter må temperaturen på avkjølingsvannet økes til ca 20 grader for at pasienten ikke skal få forfrysningsskader.

Vi må ikke påføre brannsalver, aloe vera-krem, smertestillende linimenter og lignende på brannstedet før vi vet hvor alvorlig brannskaden er. Har vi mistanke om andre- og tredjegradsforbrenning, skal vi kontakte lege eller ringe 113.

Video om brannskader

Læringsressurser

Førstehjelp for helsefagarbeideren