Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Førstehjelp for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Førstehjelp ved hjerteproblemerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Førstehjelp ved hjerteproblemer

En pasient som opplever hjerteproblemer, skal øyeblikkelig stanse all aktivitet og legge seg ned. Pasienten må legge seg ned for å spare oksygen til de livsviktige organene. De som er sammen med hjertepasienten, må opptre rolig for å unngå å påføre pasienten stress og angst. Stress og angst øker oksygenbehovet i kroppen.

Medisinsk nødnummer. 113. Foto.
Medisinsk nødnummer 113

Førstehjelpsprinsippene for en hjertepasient kaller vi MONA:

M – morfin: Ambulansepersonell vil gi morfin til pasienten fordi morfin virker smertelindrende og angstdempende. Det reduserer oksygenbehovet noe.

O – oksygen: Oksygentilførselen må sikres, og ambulansepersonell gir pasienten oksygen gjennom nesekateter eller maske.

N – nitroglyserin: De fleste pasienter som har kjente hjerteproblemer, har nitrospray eller nitroglyserintabletter. Pasienter med smerter i brystet bør ta nitropreparater så snart som mulig. Nitroglyserin utvider kransarteriene slik at det blir bedre gjennomstrømming i hjertemuskelen. Når mange blodårer ellers i kroppen også utvides, blir blodtrykket lavere, og blodstrømmen tilbake til hjertet avtar. Det reduserer arbeidet for hjertet.

A – acetylsalisylsyre: Dispril er et kjent preparat som inneholder virkestoffet acetylsalisylsyre. Acetylsalisylsyre virker blodfortynnende.

Dersom en pasient på sykehus eller sykehjem får hjerteproblemer, kan sykepleieren eventuelt sette i gang MONA. Helsefagarbeideren kan bistå med å finne fram og koble opp oksygen, og eventuelt hjelpe til med medisineringen. Jo før behandlingen starter, jo bedre kan behandlingsresultatet bli.

Kilde: Norsk legemiddelhåndbok-oppsummering av ustabil angina/hjerteinfarkt behandling

Læringsressurser

Førstehjelp for helsefagarbeideren