Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Førstehjelp for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Førstehjelp med relevans for helsefagarbeiderenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Førstehjelp med relevans for helsefagarbeideren

Førstehjelp er den direkte og umiddelbare hjelpen som kan gis til et menneske som er blitt skadet eller akutt syk. I arbeidet som helsefagarbeider vil du kunne møte pasienter eller andre som trenger førstehjelp.

Førstehjelpskurs på hjerte- og lungeredning. Foto.

Det kan for eksempel være pasienter som skader seg i fall, pasienter som setter mat i halsen, og pasienter som blir akutt syke med for eksempel hjerteproblemer, pustebesvær eller et ukontrollert blodsukker.

Også i privatlivet kan du få bruk for kunnskaper om førstehjelp. Mennesker skader seg eller blir akutt syke hele tida og overalt.

Førstehjelp kan redde liv, og alle mennesker kan utføre førstehjelp. Å ikke gjøre noe i akutte situasjoner kan være ensbetydende med døden for den skadde eller syke personen.

Rett utført førstehjelp kan redde livet til den syke eller skadde. Skal vi beherske å gi førstehjelp, er det viktig at vi repeterer førstehjelpskunnskapene våre med jevne mellomrom, og at vi også trener på praktisk førstehjelp.

De fleste arbeidsplasser holder førstehjelpskurs for sine ansatte som et ledd i HMS-arbeidet.

Få overblikk over situasjonen:
Dersom vi kommer opp i en ulykke eller i en situasjon hvor en pasient blir alvorlig syk, må vi først skaffe oss et overblikk over situasjonen. Vi må bruke sansene: se, lytte, lukte og føle.

Fagstoff om den første undersøkelsen når vi skal gi førstehjelp: Den første undersøkelsen

Finner vi en livløs person, kan vi sjekke om han eller hun har SOS-kapsel eller et annet kjennetegn som forteller oss om personen eventuelt har diabetes eller epilepsi.

Mens vi observerer og får oversikt over situasjonen, må vi samtidig sjekke og eventuelt sørge for at den skadde/syke har frie luftveier.

Læringsressurser

Førstehjelp for helsefagarbeideren