Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Kommunikasjon for fagarbeiderenChevronRight
 4. Å kommunisere med mennesker med ulik kommunikasjonsevneChevronRight
 5. Å kommunisere med mennesker fra andre kulturer ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å kommunisere med mennesker fra andre kulturer

I møte med mennesker fra andre kulturer vil du kunne oppleve at deres måte å kommunisere på kan ha en annen betydning enn det du er vant til. For ikke å krenke noen bør du kjenne til ulike kulturelle forskjeller som kan ha betydning for kommunikasjonen.

Facebook-nettverk. Illustrasjon.
Når brukeren ikke forstår det norske språket, kan det lett gjøre han eller henne utrygg og føre til misforståelser.

Bruk av tolk

Ifølge pasientrettighetsloven (Pasient- og brukerrettighetsloven: Krav til informasjonsform) kan fremmedspråklige brukere ha rett til tolk. Å få hjelp av en tolk kan være en forutsetning for at brukeren skal forstå den informasjonen som gis, og for at helsepersonalet skal få kjennskap til brukerens behov og meninger. Det er helsepersonalet som har ansvar for å skaffe tolk.

Vi bør ikke bruke familiemedlemmer og venner som tolker, og det er ikke tillatt å bruke barn. Du kan finne oversikt over kvalifiserte tolker i Nasjonalt tolkeregister Tolkeportalen. Tolk som skal brukes i helsemessig sammenheng, må ha kjennskap til medisinsk terminologi. Du må også være oppmerksom på at noen, av religiøse eller kulturelle årsaker, ønsker å ha tolk av samme kjønn eller samme tilhørighet. Dersom det ikke er mulig å skaffe tolk på stedet, kan telefontolk være et alternativ.

Når du bruker tolk, må du være bevisst på at det er brukeren som er din samtalepartner, og ikke tolken. Ha ansiktet vendt mot brukeren, og snakk direkte til ham eller henne. Bruk korte setninger, og stopp opp, slik at tolken får oversette. For å være sikker på at du og brukeren har forstått hverandre, kan du stille kontrollspørsmål underveis.
Du kan lese mer om å bruke tolk i samtaler her: Å samtale via tolk

Utfordringer til deg:

 1. Det kan være forskjeller i måter å kommunisere på mellom mennesker i ulike aldersgrupper. Vi kan godt si at ung og gammel kan tilhøre ulike kulturer. Gi eksempler på forskjeller i måter å kommunisere på mellom unge og eldre mennesker.
 2. Se filmen om logopedi og samiske slagpasienter i linken relatert til denne artikkelen. Hvorfor er det viktig for denne kvinnen å kommunisere med noen som snakker hennes eget språk?
 3. Hva står det i pasientrettighetsloven om informasjonens form? Pasient- og brukerrettighetsloven: Krav til informasjonsform. På hvilken måte har dette punktet i loven betydning for deg som helsefagarbeider?
 4. Hvorfor bør ikke barn, nære familiemedlemmer eller venner brukes som tolker?
 5. Hvorfor ønsker noen å benytte tolk av samme kjønn som dem selv?
 6. Noen brukere kan være skeptiske til å bruke tolk. Les om tolkens yrkesetikk.
  Tolkens yrkesetikk Hvilken informasjon er det nyttig at du gir brukeren?
 7. Se på bildet som heter «å tolke». Forklar en medelev hva du ser på dette bildet. Kan du, ut fra det dere har forklart hverandre, si noe om hvorfor tolking kan være vanskelig?
 8. Hvorfor må du være bevisst på å henvende deg til brukeren ved bruk av tolk?

Læringsressurser

Å kommunisere med mennesker med ulik kommunikasjonsevne

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Saras Nøkkel

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.