Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Kommunikasjon for fagarbeiderenChevronRight
  4. Profesjonell kommunikasjonChevronRight
  5. VeiledningChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Veiledning

Som yrkesutøvere skal vi veilede brukere, pasienter og pårørende, men vi trenger også veiledning selv. Faglig veiledning er en måte å undervise på der den som blir veiledet, blir bevisst på hvordan han eller hun handler – og hvorfor. Ved å tenke igjennom og begrunne handlingene våre, er det lettere å finne fram til hva som er rett eller galt å gjøre.

Å gi veiledning kan være utfordrende. Ofte må veilederen lete seg fram til hva som er problemet i en situasjon. Da er det viktig å stille gode spørsmål. Det finnes mange måter å veilede på, og hver enkelt må finne ut hvordan han eller hun vil utøve sin veilederrolle.

Vi har besøkt en barnehage og et sykehjem for å se hvordan kolleger veileder hverandre der.

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon