Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Kommunikasjon for fagarbeiderenChevronRight
 4. Profesjonell kommunikasjonChevronRight
 5. KroppskontaktChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kroppskontakt

Når en møter et menneske for første gang, er det vanlig å håndhilse. Et fast håndtrykk og et vennlig smil gir brukeren et godt førsteinntrykk av deg. Gjennom berøring kan du vise omsorg og nærhet.

To hender. Foto.

Du kan ta brukerens hånd eller legge hånden din varsomt over brukerens skulder eller hånd når det faller seg naturlig. En slik situasjon kan for eksempel være når du går inn til brukeren om morgenen, eller når du setter deg ned for en liten prat.

Det at noen holder hånden, tar omkring eller gir en klem, oppleves positivt og trygt for de fleste. For en del mennesker er kroppskontakt et savn, og det gjør godt at noen viser omsorg på den måten.

Noen kan av ulike årsaker ha et negativt forhold til kroppskontakt. Det er derfor viktig å observere hvordan brukeren responderer når du tar på han eller henne.

Dersom brukeren trekker seg unna, må du vise respekt for at han ikke ønsker denne type omsorg.

I mange situasjoner er kroppskontakt en naturlig del av dine oppgaver som helsefagarbeider. Når du skal hjelpe noen med personlig hygiene, trer du over brukerens intimsone. Det kan oppleves ubehagelig og sjenerende å få hjelp til toalettbesøk og vask nedentil. Det er viktig å opptre profesjonelt.

Med kroppsspråket kan du vise at dette er en naturlig del av jobben din. Dersom brukeren helt eller delvis mestrer å ordne seg selv, bør du ikke stå over og se på. La han få tid og rom for seg selv.

Av hygieniske årsaker skal du bruke hansker under enkelte prosedyrer og når du skal hjelpe brukeren med å ivareta deler av personlig hygiene. Når det ikke er hygienisk påkrevet, skal du ta hanskene av. Dersom du har hansker på når du hjelper til med å ha på klær, vil brukeren kunne oppleve at han er ekkel å ta på, eller kanskje bli engstelig fordi han tror at han er smittefarlig. Det er svært viktig for selvfølelsen å bli tatt på uten hansker.

Gjennom et godt håndlag kan du kommunisere både omsorg og respekt.

Brå og harde bevegelser gir ubehag og ofte smerte. Et slikt håndlag signaliserer lite empati og skaper utrygghet for brukeren. I helsevesenet snakker vi om at pleieren skal ha myke hender. Det vil si at handlingene du gjør med hendene dine, skal kjennest behagelige og trygge for brukeren.

Utfordringer til deg

 1. Hvorfor er det vanlig i den norske kulturen å håndhilse på et menneske vi møter for første gang?
 2. Still hele klassen på rekke og roter slik at alle håndhilser på alle. Hvordan opplevde dere å håndhilse?
 3. Hva signaliserer et fast håndtrykk?
 4. Hva innebærer det at pleieren skal ha mjuke hender?
 5. Hva innebærer det å ha et godt håndlag i jobben som helsefagarbeider?
 6. Hvordan vil de fleste oppleve at noen holder dem i hånda?
 7. Hva kan være årsaken til at noen har et negativt forhold til kroppskontakt? Hvordan kan brukeren eller pasienten vise at dette er noe han eller hun ikke liker?
 8. I hvilke situasjoner er kroppskontakt en del av jobben som helsefagarbeider?
 9. Gi eksempler på situasjoner der du velger å bruke hansker, og situasjoner der du unngår å bruke hansker.
 10. På hvilken måte kan vår personlige historie ha innvirkning på forholdet vårt til kroppskontakt? Et menneske har alltid sin egen historie
 11. For en helsefagarbeider er det viktig å være bevisst på at vi har forskjellige holdninger til menneskelig nærhet. Les om Soner her.

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon