Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Kommunikasjon for fagarbeiderenChevronRight
 4. Profesjonell kommunikasjonChevronRight
 5. Å lytteChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å lytte

For å skape tillit er det viktig å vise oppriktig interesse for det som brukeren forteller deg. Den tilbakemeldingen du gir gjennom kommentarer og kroppsspråk, er avgjørende for om brukeren vil åpne seg for deg.

Helsefagarbeider og pasient. Foto.

Det er viktig at du setter av god tid til samtale. Legg til rette for diskresjon når brukeren ønsker å snakke med deg om noe privat eller personlig. Uønskede tilhørere må ikke være til stede. Du bør være i samme høydenivå som brukeren. Sitt vendt mot han eller henne, slik at dere kan ha øyekontakt.

Kroppsspråk

Når du lytter, må du samtidig observere brukerens kroppsspråk. Kroppsspråket kan gi signaler som understreker det brukeren forteller. Noen ganger kan det være misforhold mellom det brukeren sier, og det han viser med kroppsspråket sitt. Dine observasjoner er det nyttig å si noe om i samtalen.

Aktiv lytting

I en aktiv lytteprosess har du mulighet til å få en dypere kjennskap til brukerens tanker og følelser. Da kan misforståelser unngås.

Ved aktiv lytting tar du utgangspunkt i det brukeren nettopp har fortalt, eller i dine observasjoner av kroppsspråket hans. Du kan for eksempel si: ”Du sier at du ofte blir redd. I hvilke situasjoner blir du det?” eller ”Jeg ser at du blir litt trist når du snakker om det. Er det tungt for deg at …”

Når du deltar aktivt i lytteprosessen, viser du at du har forståelse og empati med brukeren. Gjennom kommentarer, oppmuntrende ord og spørsmål hjelper du brukeren til å få fram og bearbeide egne følelser. Brukeren vil kunne oppleve deg som en person det er godt å snakke med

Samtidig må du vise respekt for brukerens grenser for hvor mye han eller hun ønsker å fortelle. Føl deg fram med hensyn til hvor mye tilbakemelding som er naturlig. I løpet av samtalen er det også viktig med pauser og taushet.

Utfordringer til deg

Oppgaver til : Å lytte
 1. Det sies at en god helsefagarbeider har store ører og liten munn. Hva betyr dette? Diskuter det i klassen.
 2. Hva er viktig å tenke på for å skape tillit mellom deg og brukeren?
 3. Hvorfor er de tilbakemeldingene du gir gjennom kommentarer og kroppsspråk, avgjørende for om brukeren vil åpne seg?
 4. Hva er viktig å tenke på for å legge til rette for diskresjon når brukeren eller pasienten ønsker å snakke om noe personlig eller privat?
 5. Hvorfor er det viktig å legge til rette for diskresjon?
 6. Hvorfor er det viktig å alltid være bevisst på taushetsplikten ( Taushetsplikt) når man får innsikt i en persons private eller personlige forhold gjennom jobben som helsefagarbeider?
 7. Hvorfor er det nyttig å observere brukerens eller pasientens kroppsspråk under en samtale?
 8. Øv deg på aktiv lytting en hel dag.
 9. Hvorfor er det viktig at du viser empati og forståelse med en pasient eller bruker?
 10. Diskuter begrepet empati i mindre grupper i klassen før dere definerer begrepet i samlet klasse.

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon