Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaerChevronRight
  5. Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer

I løpet av utdanningen og læretida kan det være lurt at du prøver deg på ulike yrkesarenaer. Da finner du kanskje ut hvor det er mest interessant for deg å jobbe.

Sykehuskorridor. Foto.

Helsefagarbeiderutdanningen gir bred kompetanse og kunnskaper innenfor mange fagområder. Dette gjør at helsefagarbeideren kan velge mellom flere ulike yrkesarenaer.

Helsefagarbeideren kan arbeide i statlige foretak som somatiske eller psykiatriske sykehus. Flest helsefagarbeidere arbeider i helse- og omsorgstjenester i kommunene, altså sykehjem, hjemmebasert omsorg og i bofellesskap. I lenkesamlingen finner du relasjoner som nærmere beskriver de ulike yrkesarenaene for helsefagarbeidere.

Helse- og omsorgstjenestene i Norge er organisert etter denne modellen:

Bilde av en modell som viser hvordan helse- og omsorgstjenester er organisert i norge
Helse- og omsorgstjenester

Gi eksempler fra ditt nærmiljø på de ulike stedene en helsefagarbeider kan jobbe.

Læringsressurser

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer