Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaerChevronRight
  5. Å arbeide i private helseinstitusjonerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Å arbeide i private helseinstitusjoner

I de seinere årene er det etablert flere private sykehjem eller andre helseinstitusjoner som eies og drives av stiftelser eller privatpersoner. Disse helsesentrene stiller høye krav til ansatte siden kvalitet er svært viktig for å få «kunder» eller pasienter.

En eldre dame får hjelp til å stelle håret av en helsefagarbeider i sin egen stue. Foto.

Enkelte private helsesentre ligger i utlandet.

De private helseinstitusjonene har ulike pasientkategorier, og arbeidet til helsefagarbeideren vil derfor variere.

Mange private helseinstitusjoner har rehabilitering som hovedmålsetting, og de tilbyr bare plass til pasienter som i hovedsak kan yte grunnleggende egenomsorg. Enkelte private helseinstitusjoner tilbyr også omsorgstjenester til pleietrengende.

Noen spørsmål til deg:

  1. Gi eksempel på tilbud som private helseinstitusjoner kan gi.
  2. Hvem kan eie en privat helseinstitusjon?
  3. Finn ut om det finnes en privat helseinstitusjon i ditt distrikt.
  • Hvem eier denne eller de institusjonene, og hvilket tilbud gir de?

Læringsressurser

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer