Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaerChevronRight
  5. Å arbeide på dagsenterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Å arbeide på dagsenter

Kommunene kan ha ulike typer dagsentre. Noen dagsentre er forbeholdt eldre, mens andre er forbeholdt mennesker med psykiske lidelser eller nedsatt funksjonsevne.

Bingospill på institusjon med tre personer. Foto.

Dagsentrene er i første rekke ment som et aktivitetstilbud til dem som bor hjemme, men som trenger å komme seg ut blant andre mennesker for å få dekt sine sosiale behov.

Dagsentrene skal også avlaste eventuelle pårørende. De fleste dagsentrene tilbyr skyss med ledsager til de brukerne som trenger det. Det kan være brukere som benytter dagsenteret hver dag i ukedagene, mens andre brukere benytter dagsenteret en gang hver fjortende dag.

Helsefagarbeidere som arbeider på et dagsenter, deltar i ulike aktivitetstilbud som for eksempel strikking, bingo, lesesirkel, baking og snekring.

Tilbudet på dagsentrene tar utgangspunkt i brukernes interesser. Flere dagsentre tilbyr brukerne måltider, og enkelte brukere får også hjelp til å dusje der.

Noen spørsmål til deg:

  1. Kommunen kan ha ulike typer dagsentre. Hvem kan benytte seg av et slikt tilbud?
  2. Nevn ulike aktivitetstilbud som finnes på et aktivitetssenter.
  3. Finn ut om det finnes dagsentre i din kommune, og hvilke brukergrupper som kan benytte seg av de tilbudene som finnes.
  4. Se filmen: Målretta miljøarbeid
  5. Hvorfor tror du det kan oppleves som meningsfullt å jobbe med mennesker slik vi ser det i denne filmen? Diskuter med to medelever.

Læringsressurser

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer