Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaerChevronRight
  5. Å arbeide i bokollektivChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Å arbeide i bokollektiv

Vi bruker betegnelsen bokollektiv om boenheter der beboerne har sine egne soverom med bad, men deler på fellesarealer som stue, kjøkken og vaskerom. I mange kommuner benyttes bokollektiv som en boform for demente.

Eldre dame får tilsyn og hjelp fra helsefagarbeider. Foto.

Bokollektiv er forholdsvis små enheter som er oversiktlige og trygge for beboerne.

Arbeidsoppgavene til de helsefagarbeiderne som arbeider i bofellesskap, er lagt opp etter beboernes ressurser og behov.


En viktig oppgave for helsefagarbeiderne er å skape hjemmehygge og trivsel, siden bokollektivene er beboernes hjem. Beboerne i kollektivene er gjerne oppegående og fungerer godt på en del områder, men sykdommene de har, kan isolere dem noe fra sosial aktivitet utenfor bokollektivet.

Noen spørsmål til deg:

  1. Hva er et bokollektiv?
  2. Nevn eksempler på brukergrupper som kan ha godt av å bo i et bokollektiv.
  3. Hva kan være fordelen med å bo i et bofellesskap framfor i egen leilighet?
  4. Hvilke arbeidsoppgaver kan en helsefagarbeider ha i et bokollektiv?
  5. Kjenner du til et bokollektiv i din egen kommune? Hvilken brukergruppe bor der?

Læringsressurser

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer