Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaerChevronRight
  5. Å arbeide i hjemmebasert omsorgChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Å arbeide i hjemmebasert omsorg

Brukerne av hjemmebasert omsorg kan være i alle aldre, fra barn med nedsatt funksjonsevne til eldre som vil dø i hjemmet sitt. Helsefagarbeidere i hjemmebasert omsorg bistår brukerne i deres hjem, og yter den pleie og omsorg som er fastsatt.

Husdør og lilla nøkkel. Foto.

Brukerne av hjemmebasert omsorg får tildelt helsetjenester ut fra ressurser og behov. Noen brukere får hjelp til å dusje en gang i uka, andre får hjelp til daglig stell eller er innvilget tilsyn.

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Store kommuner deler den hjemmebaserte omsorgen inn i enheter eller distrikt for å få en mer oversiktlig tjeneste. De ulike enhetene eller distriktene ledes av en enhets- eller områdeleder.

Arbeidet i de hjemmebaserte tjenestene er variert. Tidspresset kan være belastende siden det er mange brukere som skal ha en eller annen tjeneste i løpet av arbeidsdagen. Det settes opp daglige lister med oversikt over hvilke brukere som skal ha hjelp. I tillegg til å hjelpe brukerne på lista, har de ansatte i hjemmeomsorgen ansvaret for å svare dersom det går en trygghetsalarm – og eventuelt å rykke ut til brukerne. I de fleste kommuner er beboerne som bor i omsorgsboliger og som trenger omsorgstjenester, tilknyttet den hjemmebaserte omsorgen.

Her kan du se en film om hjemmetjenestene i en bydel i Oslo kommune:

Grünerløkka hjemmetjenester

Helsefagarbeidere i hjemmebasert omsorg blir gjerne opplært til å utføre prosedyrer som å stelle sår, sette kateter, gi sondeernæring og skifte stomi – dette for å kunne utnytte ressursene best mulig. Det blir ressurskrevende dersom en sykepleier skal gi sondeernæring, mens det er helsefagarbeideren som skal hjelpe brukeren med den personlige hygienen.

Kommunene tilbyr også medisinkurs hvor helsefagarbeideren etter bestått kurs kan få delegert ansvar for å dele ut medikamenter.

Noen spørsmål til deg:

  1. Se filmen fra Grünerløkka hjemmetjenester

Hvorfor er det mange som liker å jobbe i hjemmebaserte tjenester?

  1. Hvilke arbeidsoppgaver kan en helsefagarbeider i hjemmebasert omsorg ha?
  2. Hvilke brukergrupper kan du møte i hjemmebasert omsorg?
  3. Gå inn på nettsida til din hjemkommune og finn informasjon om hjemmebaserte tjenester. Hvilke tjenester tilbyr din kommune sine brukere?

Læringsressurser

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer