Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaerChevronRight
  5. Å arbeide på et sykehjemChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å arbeide på et sykehjem

Helsefagarbeidere på sykehjem skal arbeide etter prinsippet om brukermedvirkning, og yte en individuell sykepleie ut fra beboernes behov og ressurser. Det er flest helsefagarbeidere ved kommunale sykehjem.

Sykepleier og pasient. Foto.

Kommunene får overføringer fra staten for å drifte sykehjemmene. Store kommuner har gjerne flere sykehjem.

Sykehjem av en viss størrelse er delt inn i enheter eller avdelinger, og de ansatte er tilknyttet en enhet eller avdeling. Organiseringen av enhetene eller avdelingene varierer. De fleste sykehjem har en inndeling etter diagnose eller pasientkategori, for eksempel skjermet enhet for demente, avdeling for alderspsykiatri, rehabiliteringsavdeling og allmenn-geriatrisk avdeling.

Sykehjemmene ledes av en administrativ leder, og hver enhet eller avdeling ledes av en avdelingsleder som oftest er sykepleier med administrativ utdanning.

Arbeidsoppgavene i sykehjem handler om å yte helhetlig omsorg og pleie til beboerne. Dette kan være å hjelpe beboerne med personlig hygiene, med ernæring og i forskjellige aktiviteter – og ellers være med og skape trivsel.

Her kan du se en film som handler om å jobbe på sykehjem:

Jobb på sykehjem – noe for deg?

Tverrfaglig samarbeid er viktig for å yte beboerne best mulig omsorg og pleie. Kommunenes sykehjem har en tilsynslege, og flere sykehjem har også fysioterapeut og ergoterapeut. I tillegg er kjøkkenpersonalet en viktig samarbeidspartner for alt som har med ernæring å gjøre.

Noen spørsmål til deg:

  1. Hvilke arbeidsoppgaver kan en helsefagarbeider ha på et sykehjem?
  2. Hvordan kan et sykehjem være organisert? Undersøk hvordan et sykehjem i nærheten av der du bor, er organisert.
  3. Hvorfor er brukermedvirkning viktig i et sykehjem?
  4. Se filmen om Lotte sykehjem i Danmark Hva gjør dette sykehjemmet til et annerledes sykehjem?
  5. Se filmen Jobb på sykehjem – noe for deg? Hvorfor trives mange med å jobbe på sykehjem?

Læringsressurser

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer