Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaerChevronRight
  5. Å arbeide på psykiatriske sykehusChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Å arbeide på psykiatriske sykehus

Staten eier de psykiatriske sykehusene. Noen av dem er egne enheter, mens andre er fysisk knyttet til et somatisk sykehus. Enkelte sykehus har psykiatriske avdelinger. På de psykiatriske sykehusene møter vi alle typer mennesker.

Sykehuskorridor. Foto.

De psykiatriske sykehusene er delt inn i avdelinger etter diagnoser og pasientkategori. Akutt psykiatri, sikkerhetspsykiatri, alderspsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og allmenn psykiatri er eksempler på psykiatriske avdelinger.

Noen psykiatriske avdelinger er «lukkede», der pasientene er innelåst og under tvangsbehandling – enten av hensyn til pasientens egen sikkerhet eller av hensyn til medborgernes sikkerhet.

På de psykiatriske sykehusene arbeider psykiatere, psykologer, sykepleiere (gjerne med spesialutdanning innen psykiatri), og helsefagarbeidere (også med spesialutdanning). I tillegg er en fysioterapeut en viktig del av det tverrfaglige teamet.

Mange pasienter som er under psykiatrisk behandling, behandles i dag utenfor de psykiatriske sykehusene. Det finnes ulike tilbud som er tilpasset den enkelte. Et alternativ for noen kan være å få oppfølging gjennom «Grønn omsorg» eller «Inn på tunet»:

Grønn omsorg

Helsefagarbeidere på psykiatriske sykehus har varierte arbeidsoppgaver. Samtaleterapi er en viktig oppgave, og andre sentrale arbeidsoppgaver er aktivisering, treningsopplegg i samband med nevroser eller fobier, ernæringsveiledning og samarbeid med pårørende.

Mange psykiatriske sykehus krever at helsefagarbeiderne har videreutdanning i psykisk helsearbeid for å kunne ansette dem.

Noen spørsmål til deg:

  1. Nevn eksempler på tilbud ved de psykiatriske sykehusene.
  2. Hvem kan arbeide på en psykiatrisk avdeling?
  3. Undersøk om det finnes videreutdanning i psykisk helsearbeid for helsefagarbeidere i ditt nærområde.

Læringsressurser

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer