Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
 4. HMS og internkontrollChevronRight
 5. Oppgaver til: HMS – helse, miljø og sikkerhet i helsevesenetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgaver til: HMS – helse, miljø og sikkerhet i helsevesenet

Se filmen : HMS- Helse, miljø og sikkerhet i helsevesenet

 1. Hvorfor er opplæring av nytilsatte prioritert på dette sykehjemmet? Hvilken betydning kan det ha for den nytilsatte selv, for kollegaene, pasientene og arbeidsgiveren at slik opplæring blir gitt?
 2. Avdelingslederen legger vekt på de ansattes opplevelse når hun snakker om HMS. Hvorfor gjør hun det?
 3. Hva kan skje dersom en ansatt ikke har kunnskap om hvordan man flytter en pasient på riktig måte, eller om den ansatte ikke bruker denne kunnskapen ?
 4. Hjelpepleier Ola sier noe om når han jobber med HMS i løpet av en arbeidsdag. Hva sier han om dette, og hvorfor er det slik som han sier? Diskuter dette i klassen.
 5. Verneombudet sier at hensikten med HMS er å gi personalet et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø. Hvilke faktorer ramser hun opp som påvirker arbeidsdagen for å oppnå dette?
 6. Hjelpepleier Ola sier at det er viktig for arbeidsmiljøet at avdelingslederen ser den enkelte. Selv sier avdelingslederen at det er viktig at de ansatte får anerkjennelse for den jobben de gjør. Hvorfor tror du dette er viktig? Diskuter i klassen!
 7. Dette sykehjemmet legger vekt på at de ansatte gjennom kurs får utvikle sin faglige kompetanse. Hvilken betydning har dette for den enkelte arbeidstaker? Hvorfor blir dette sett på som en del av HMS-arbeidet?
 8. Hva er forklaringen på at medisinbruken har gått ned på denne avdelingen?
 9. Hvilke konkrete tiltak har de på dette sykehjemmet som skal bidra i arbeidet med å skape et helsefremmende arbeidsmiljø? List opp!
 10. Det blir sagt at fornøyde ansatte fører til et godt tilbud for pasientene. Hva er årsaken til dette?
 11. Det refereres i filmen til et prosjekt som heter Gravid og glad på jobben. Hvilket lovverk refererer de til når det gjelder den ansattes rettigheter og plikter?
 12. Massasjeterapeuten gir tilbud om behandling til de ansatte som har ulike fysiske plager. Hvilke plager kan dette være, og hva mener hun kan være årsaken til disse plagene?

Læringsressurser

HMS og internkontroll

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?