Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
 4. HMS og internkontrollChevronRight
 5. HMS og internkontrollChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

HMS og internkontroll

Som helsefagarbeider vil du bli knyttet til én eller flere arbeidsplasser. Alle arbeidsplasser er underlagt et lovverk som skal sikre at du som arbeidstaker har et godt og trygt arbeidsmiljø.

Riksvåpenet, Norges lover. Foto.

Forskriftene om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for bedrifter er nedtegnet i Internkontrollforskriften. Den omhandler interne forhold i bedriften.

Bedriftene skal blant annet utarbeide rutiner for brannvern, et godt inneklima og for oppbevaring av kjemiske midler . Målet er å forebygge helseskader og sikre et positivt arbeidsmiljø for bedriftens ansatte.

De som er ansatt i de ulike helsetjenestene, får sine interesser og rettigheter ivaretatt gjennom lover og forskrifter som arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

Brukerne av helsetjenestene sikres gjennom kvalitetsforskriften. Denne forskriften gjelder for alle brukere uavhengig av alder, sosial status og bosted. Kvalitetsforskriften skal sikre at det er kvalitet på de helsetjenester som ytes.

Hva er HMS?

HMS står for helse, miljø og sikkerhet

Begrepet er en samlebetegnelse for det interne arbeidet på arbeidsplassen som er knyttet til helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø og trygghet for de ansatte.

Helse

WHO definerer helse slik: «Helse er ikke bare fravær av sykdom, men fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære.» I HMS-sammenheng vil det si at arbeidstakeren i sitt arbeid ikke skal påføres sykdommer eller andre belastninger som påvirker helsetilstanden.

Miljø

Miljø defineres som «ytre påvirkninger og livsvilkår for en organisme eller en gruppe organismer». HMS-arbeidet retter seg både mot det ytre miljøet (for eksempel forurensning fra bedriften til luft, vann og jord) og mot arbeidsmiljøet (for eksempel trivsel og inneklima).

Sikkerhet

Begrepet defineres som «evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller kriminelle handlinger».

Sikkerhetsarbeidet i bedriften går ut på å ha kontroll over mulige akutte hendelser som kan føre til at arbeidstakere skader seg eller i verste fall dør. I tillegg omfatter sikkerheten også å ta vare på det ytre miljøet og på materiell, slik at det ikke påfører skade på arbeidstakerne eller mennesker utenfor bedriften.

Målet med HMS-arbeid og internkontroll er å forebygge skader og miljøforstyrrelser, og sikre de ansatte et sunt, trygt og godt arbeidsmiljø.

Det er mer hensiktsmessig å forebygge skader enn å reparere dem. Ved å benytte personheis til forflytting kan du som helsefagarbeider forebygge ryggskader og belastningslidelser.

Samfunnsøkonomisk er det også viktig å unngå sykemeldinger, eventuelle omskoleringer og uførhet. Dersom det likevel skulle oppstå helseskader så den tilsatte blir sykmeldt, sikrer bedriftene gjennom HMS-arbeidet at den sykmeldte får oppfølging.

Utfordringer til deg:

 1. Bruk dine egne ord og forklar for en medelev hva HMS betyr.
 2. Hvor finner vi forskriften om helse, miljø og sikkerhet?
 3. Hvilke lover og forskrifter ivaretar interessene og rettighetene til ansatte i ulike helsetjenester?
 4. Gå inn i arbeidsmiljøloven og les hva som er formålet med loven i § 1.
 5. Hva sier §1 i internkontrollforskriften at formålet med forskriften er?
 6. Hvilket internt arbeid for en arbeidsplass er HMS en samlebetegnelse for?
 7. Hva menes med helse i når vi snakker om HMS?
 8. Gi eksempel på faktorer som HMS retter seg mot når det gjelder miljøet.
 9. Hvordan defineres sikkerhet når det gjelder HMS?
 10. Hva er målet med HMS-arbeid og internkontroll?
 11. Se filmen HMS - HAF

Skriv et notat fra denne filmen om hva du har lært om HMS og arbeidsmiljø. Hva kan du ha nytte av i arbeidet som helsefagarbeider?

Læringsressurser

HMS og internkontroll