Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. HMS og internkontrollChevronRight
SubjectEmne

EMNE

HMS og internkontroll

For å sikre gode og trygge helsetjenester er det ulike lover og regler som gjelder. En helsefagarbeider vil jobbe etter disse hver dag i det daglige arbeidet.

2 permer. Foto.

HMS står for helse, miljø- og sikkerhet, og internkontroll er bedriftens eget kontrollsystem for å følge opp regelverket. Det er forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) som regulerer dette arbeidet.

Arbeidsgiver plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift, og det skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne. Det er også verneombud på alle store arbeidsplasser som har som oppgave å bidra til at arbeidstakerne har et trygt arbeid å gå til.

Hensikten med systemet er å sikre at ulike problemer og ulykker forebygges, slik at skade ikke skjer. Det kan være alt fra riktige hjelpemidler slik at du som helsefagarbeider ikke skal ta tunge løft, eller det kan være arbeidstid, elektriske installasjoner, rømningsveier eller glatte gulv. Det kan også være farlig avfall og bruk av verneutstyr. Det er ditt ansvar å bruke verneutstyr, men det er arbeidsgivers ansvar å ha riktig verneutstyr tilgjengelig.

HMS er også å bidra til et godt arbeidsmiljø og unngå konflikter på jobb. Dette kan gå utover den enkelte sin helse og kvaliteten på arbeidet som skal gjøres.

Læringsressurser

HMS og internkontroll

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?