Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
  4. Ergonomi i helsesektorenChevronRight
  5. Ergonomi i helse- og oppvekstsektorenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Ergonomi i helse- og oppvekstsektoren

Ergonomi i arbeidet er en del av ditt daglige ansvar som fagarbeider. Du skal trygge både deg selv og brukerne dine ved å ta bevisste valg i ulike arbeidsoppdrag ved hjelp av riktige ergonomiske prinsipper.

Utfordringer til deg

Se filmen og svar på oppgavene.

  1. Forklar begrepene ergonomi, forflytning, belastningsskader og muskel- og skjelettplager.
  2. Hvorfor er ergonomi viktig for fagarbeidere i helse- og oppvekstsektoren?
  3. Ta utgangspunkt i tre ulike yrker i helse- og oppvekstsektoren. Beskriv hvilke utfordringer disse yrkesgruppene kan møte på jobb hver dag.
  4. Kom med gode råd til en fagarbeider når det gjelder riktig ergonomi. Lag en plakat eller en digital plakat med rådene dine.

Læringsressurser

Ergonomi i helsesektoren

SubjectEmne

Fagstoff