Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fagarbeider i helse- og omsorgssektoren

Helsefagarbeiderutdanningen gir bred kompetanse og kunnskaper innenfor mange fagområder. Dette gjør at helsefagarbeideren kan velge mellom flere ulike yrkesarenaer.

Kvinne leser på et ark mens hun får. Foto.

En helsefagarbeider skal være profesjonell i møte med andre, være bevisst sin rolle som kollega og ha kunnskaper om lover og forskrifter i de ulike yrkene. De skal jobbe på en måte som hindrer sykefravær og forebygger hendelser, og de skal planlegge og dokumentere eget arbeid.

Opplæringen i faget skal inneholde HMS-arbeid, ergonomi, planer og dokumentasjon som er viktige basisferdigheter i yrkene innenfor helse- og omsorgsarbeid.

Helsefagarbeideren kan arbeide i statlige foretak, som somatiske eller psykiatriske sykehus. Flest helsefagarbeidere arbeider i helse- og omsorgstjenester i kommunene, altså sykehjem, hjemmebasert omsorg og i bofellesskap. En helsefagarbeider kan også jobbe i enkelte barnehager, SFO og ta videre kurs etter noen år i arbeid.

Emner

Fagarbeider i helse- og omsorgssektoren

  • En helsefagarbeider med godkjenning kan søke jobber i helse- og omsorgstjenesten. Det finnes også jobbmuligheter i det private og i oppvekstsektoren.

  • Å arbeide med mennesker er en glede, men også en jobb hvor du må gi mye av deg selv. Det kan i perioder være krevende, og man kan trenge veiledning.

  • Ergonomi i helsesektoren vil for mange være forbundet med tunge løft og lange korridorer. Mye har forandret seg med tanke på ergonomi, forflytning og skotøy.

  • For å sikre gode og trygge helsetjenester er det ulike lover og regler som gjelder. En helsefagarbeider vil jobbe etter disse hver dag i det daglige arbeidet.