1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Fagarbeider i helse- og omsorgssektorenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Fagarbeider i helse- og omsorgssektoren

Helsefagarbeiderutdanningen gir bred kompetanse og kunnskaper innenfor mange fagområder. Dette gjør at helsefagarbeideren kan velge mellom flere ulike yrkesarenaer.

En helsefagarbeider skal være profesjonell i møte med andre, være bevisst sin rolle som kollega og ha kunnskaper om lover og forskrifter i de ulike yrkene. De skal jobbe på en måte som hindrer sykefravær og forebygger hendelser, og de skal planlegge og dokumentere eget arbeid.

Opplæringen i faget skal inneholde HMS-arbeid, ergonomi, planer og dokumentasjon som er viktige basisferdigheter i yrkene innenfor helse- og omsorgsarbeid.

Helsefagarbeideren kan arbeide i statlige foretak, som somatiske eller psykiatriske sykehus. Flest helsefagarbeidere arbeider i helse- og omsorgstjenester i kommunene, altså sykehjem, hjemmebasert omsorg og i bofellesskap. En helsefagarbeider kan også jobbe i enkelte barnehager, SFO og ta videre kurs etter noen år i arbeid.

Emner

Fagarbeider i helse- og omsorgssektoren

  • En helsefagarbeider med godkjenning kan søke jobber i helse- og omsorgstjenesten. Det finnes også jobbmuligheter i det private og i oppvekstsektoren.

  • Å arbeide med mennesker er en glede, men også en jobb hvor du må gi mye av deg selv. Det kan i perioder være krevende, og man kan trenge veiledning.

  • Ergonomi i helsesektoren vil for mange være forbundet med tunge løft og lange korridorer. Mye har forandret seg med tanke på ergonomi, forflytning og skotøy.

  • For å sikre gode og trygge helsetjenester er det ulike lover og regler som gjelder. En helsefagarbeider vil jobbe etter disse hver dag i det daglige arbeidet.