Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. I arbeid med menneskerChevronRight
  4. HjemmeulykkerChevronRight
  5. Oppgaver: Utfordringer i alderdommenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgaver: Utfordringer i alderdommen

Se video

Se intervjuet med Anette Hylen Ranhoff. Ranhoff jobber til daglig som overlege ved Diakonhjemmets sykehus i Oslo. Hun er professor i geriatri ved Universitetet i Bergen, leder for Kavlis forskningssenter for aldring og demens og spesialist i indremedisin og geriatri.

Svar på spørsmålene

  • Hvilke utfordringer mener Ranhoff at alderdommen kan by på?
  • Hva sier Ranhoff om årsakene til at eldre oftere rammes av bruddskader enn andre aldersgrupper?
  • Hvordan kan du som helsefagarbeider tilrettelegge omgivelsene til den eldre slik at man forebygger ulykker?

Bonusoppgave

  • Forklar hva du vil du gjøre dersom du kommer over en eldre person som ligger livløs i en trapp? Du har mistanke om både håndleddsbrudd og benbrudd. Hvilke førstehjelpstiltak vil du iverksette?
Kvinne ligger livløs i en trapp

Læringsressurser

Hjemmeulykker