Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. I arbeid med menneskerChevronRight
  4. HjemmeulykkerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hjemmeulykker

Hjemmeulykker er ulykker som skjer i eller like ved hjemmet. Med «hjem» mener vi her i første rekke privatboliger og omsorgsboliger, men også sykehjem, aldershjem og andre institusjoner.

Eldre kvinner faller. Foto.

Hvert år dør om lag 1100 personer i hjemmeulykker i Norge. Det er det samme som tre mennesker hver eneste dag. Og hvert år må ca. 200 000 nordmenn oppsøke lege på grunn av skader de har pådratt seg hjemme.

Først og fremst rammer hjemmeulykkene barn, eldre og svaksynte. Ulykkene skjer over hele huset, eller utendørs i hagen. Innendørs skjer de i rom der vi oppholder oss mest, det vil si i stua eller trappa, eller på kjøkkenet, badet eller soverommet.

De vanligste hjemmeulykkene er knyttet til fall. Skadeomfanget varierer fra blåmerker, sår og enkle brudd til store knusningsskader, indre blødninger og hodeskader.

For eldre kan skjøre knokler og tynn hud føre til at skadene ved et fall blir mer alvorlige enn om personen hadde vært yngre. Mange av disse fallulykkene har dødelig utgang.

De aller fleste branner som krever menneskeliv, skjer også i hjemmet. Årlig omkommer ca 40-50 mennesker i branner i Norge. Halvparten av dem er over 60 år.

Ulykker i hjemmet kan brått endre livskvaliteten til den som blir skadet. I tillegg skaper de mange belastninger, sorger og bekymringer hos de pårørende.

Læringsressurser

Hjemmeulykker