Hopp til innhold

AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Dokumentasjon

Dokumentasjon er en viktig del av jobben til en helsefagarbeider. Dokumentasjon er et arbeidsredskap for å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak. Dette gir et sykepleiefaglig bilde av det som skjer med pasienten.

Jente som holder en ringperm

For å sikre kvaliteten og kontinuiteten i pleien og behandlingen av pasienter kreves det at helsepersonellet dokumenterer hva de gjør. Dokumentasjonen skal sikre at pasienten får den helsehjelpen han har behov for.

Dokumentasjon omfatter blant annet føring av rapporter, kurver og pleieplaner.

Sitat

Legg planer for året om våren og for dagen tidlig om morgenen
Kinesisk ordspråk

Tenk over

  1. Lag deg et tankekart over hva du forbinder med begrepet dokumentasjon. Bruk erfaringene dine fra yrkesfaglig fordypning på Vg1.
  2. Hvilke kompetansemål i læreplanen din sier at du skal lære noe om dokumentasjon?

Læringsressurser

Dokumentasjon og arbeidsmetoder i arbeid med mennesker