Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. I arbeid med menneskerChevronRight
  4. Dokumentasjon og arbeidsmetoder i arbeid med menneskerChevronRight
  5. Pedagogisk pleieplanChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Pedagogisk pleieplan

Lag en pleieplan til Sigrid som er 80 år og som fikk hjerneslag for et halvt år siden og kan ikke bo hjemme.

Sigrid ønsker å stelle seg ved vasken på sitt rom. Sigrid er 80 år og tidligere småbrukerkone. Hun har mann, tre barn og syv barnebarn. Hun fikk hjerneslag for et halvt år siden og kan ikke bo hjemme. Hun trenger mye hjelp, både til personlig hygiene, måltid og andre aktiviteter. Som følge av hjerneslaget har hun motorisk afasi.

Arbeid i grupper. Hver gruppe lager en pedagogisk pleieplan for morgenstellet til Sigrid. Presenter planene for hverandre og diskuter dere fram til en felles plan som ivaretar Sigrids behov.

Læringsressurser

Dokumentasjon og arbeidsmetoder i arbeid med mennesker