Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ulike pleieplaner

Det finnes ulike tiltaks-, pleie- og omsorgsplaner i pleie- og omsorgstjenesten, men innholdet og måten å tenke på er felles for alle, og planen kan brukes i andre sammenhenger der en bruker får hjelp.

Person med bærbar PC. Foto.

Det er forskjell på en administrativ og en pedagogisk pleieplan. Under opplæringen brukes det ofte en pedagogisk pleieplan der du begrunner de tiltakene du foreslår. Når du begrunner, får du øvelse i å bruke fagstoff som er relevant for planen.

En administrativ pleieplan brukes til å administrere pleien til en bestemt bruker. Den består ofte av rubrikker der man kan sette inn relevant informasjon. Her ser du eksempel på dette.

Dato:

Problem/behov:

Ressurser:

Mål:

Tiltak:

Rapport og evaluering:

Dato Problem/behov Ressurser Mål Tiltak Rapport og evaluering

Under opplæringen må du øve deg i å skrive pleieplaner. Du kan ta utgangspunkt i en bruker du møter i yrkesfaglig fordypning (da må du anonymisere – husk taushetsplikten), eller du kan ta utgangspunkt i en beskrevet situasjon, et såkalt kasus.

Siden det ikke går an å evaluere prosessen i en tenkt plan, inneholder en pedagogisk pleieplan en rubrikk som erstatter dette. Du skal begrunne de tiltakene du foreslår, ut ifra faglig kunnskap som du tilegner deg i løpet av opplæringen. Nedenfor ser du eksempel på dette.

Dato:

Problem/behov:

Ressurser:

Mål:

Begrunnelse for tiltak:

Dato Problem/behov Ressurser Mål Begrunnelse for tiltak

Læringsressurser

Dokumentasjon og arbeidsmetoder i arbeid med mennesker