Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. I arbeid med menneskerChevronRight
  4. Dokumentasjon og arbeidsmetoder i arbeid med menneskerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Dokumentasjon og arbeidsmetoder i arbeid med mennesker

Som helsefagarbeider skal du dokumentere og rapportere fra vakten din. Dette finnes det ulike verktøy og metoder for. Arbeidsmetoder som brukes på stedet der du jobber, må du som helsefagarbeider sette deg godt inn i, slik at arbeidet du gjør blir av god kvalitet.

Person som skriver på laptop. Foto.

Det finnes mange ulike rapportsystemer, og de brukes forskjellig. På arbeidsplassen vil du få riktig opplæring i systemet du skal bruke.

Dokumentasjon er en lovpålagt plikt i arbeid med mennesker som mottar helsetjenester. Det gjelder også andre sektorer som for eksempel oppvekstsektoren.

Problemløsende metode blir også omtalt som sykepleieprosessen. Sykepleieprosessen handler om hvordan vi kan gå fram for å sikre helhetlig og individuell sykepleie. Hensikten med en slik metode er å sikre at brukeren får den hjelpen han har behov for og har fått tildelt gjennom vedtak. Derfor er det så viktig med gode observasjoner av en bruker og samarbeid med pårørende for å finne det beste tilbudet. Noen ganger kan brukeren oppleve at han ikke får det tilbudet han trenger, i andre tilfeller er brukeren veldig fornøyd. Det er veldig individuelt hvordan man opplever å motta helsefaglige tjenester. Derfor er det så viktig med god kommunikasjon og evnen til å lytte til brukerne og pasientene. Kanskje det skal lite til for at du gjør hverdagen litt enklere og bedre for de du yter helsehjelp til.

Det er viktig at du som helsefagarbeider samarbeider og jobber mot felles mål og er løsningsorientert. Du vil få oppgaver som krever at du oppdaterer deg på fagkunnskap, og du vil få ansvar som krever at du viser profesjonalitet, ærlighet og egnethet.

Læringsressurser

Dokumentasjon og arbeidsmetoder i arbeid med mennesker