Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. I arbeid med menneskerChevronRight
 4. Miljøarbeid for helsefagarbeiderenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Miljøarbeid for helsefagarbeideren

Miljøarbeid i helse- og omsorgssektoren er ulike måter vi jobber på rundt en bruker i et samspill mellom individet og omgivelsene.

Lang vei med gul midtstripe og trær på sidene. Foto.

Målrettet miljøarbeid har til hensikt å bidra til at det enkelte individet opplever livsmestring, livsglede og får god livskvalitet i samspill med andre eller alene.

En person som er ansatt som miljøarbeider, får ofte et medansvar for å tilrettelegge aktivteter som er tilpasset målgruppen. Det kan være ulike aktiviteter, sammenkomster, turer eller små tilrettelegginger. En helsefagarbeider med relevant erfaring eller med videreutdanning kan søke jobb som miljøarbeider i både oppvekstsektor og helsesektor. Miljøarbeid er oftest mulig å få til når man er flere yrkesgrupper som samarbeider, og når man prøver ut ulike aktivteter i samarbeid med den enkelte bruker.

Miljøarbeid i oppvekstsektoren er arbeid rundt det enkelte barnet og sammen med barna i omgivelsene. Atferd formes i et samspill mellom mennesker og de forandringer som skjer i omgivelsene. For å forstå hvordan mennesker reagerer i ulike situasjoner, må man ha en del kjennskap til grunnleggende prinsipper for hvordan atferd endres, påvirkes og reduseres.

Det er ulike definisjoner på miljøarbeider, og en miljøarbeider har ulike oppgaver, krav til kompetanse og fokusområder.

Læringsressurser

Miljøarbeid for helsefagarbeideren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Trivselstiltak ved sykehjemmet

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Råd om vektreduksjon

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for oppgaver og aktiviteter.

SubjectEmne

Kildemateriale