Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. I arbeid med menneskerChevronRight
 4. Brukermedvirkning og livskvalitetChevronRight
 5. Et menneske har alltid sin egen historieChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Et menneske har alltid sin egen historie

Alle har en historie som forteller hvem vi er. Vår personlige, individuelle historie starter nesten før vi blir født. Allerede mens vi blir båret fram, blir vi påvirket av ulike faktorer som er med på å prege hvem vi skal bli, eller hvem vi er. Samfunnets historie utvikler seg parallelt med vår individuelle livshistorie, og er bare en av de mange faktorer som påvirker oss.

Eldre kvinne holder et gammelt fotografi. Foto.

Når vi møter et nytt menneske, er det mye vi ikke kjenner til om ham eller henne. I jobben som helsefagarbeider møter du stadig nye mennesker, og alle disse har sin svært personlige historie.

Noen av de menneskene vi møter, blir vi godt kjente med, og vi kommer svært tett på dem, men vi får aldri vite alt om dem. Dette har vi heller ikke behov for.

Noen er ikke i stand til å formidle historien sin, og har kanskje aldri hatt evne til det. Andre er ikke i stand til det nå på grunn for eksempel Alzheimers sykdom. Noen har en historie som de synes det er vanskelig å snakke om, fordi de har hatt mye vanskelig og tungt i livet sitt. Noen har kanskje følt eller opplevd fordømmelse eller krenkelse fra andre.

Noen mennesker deler gjerne alt de kan, og gjerne til overmål, slik at vi som fagarbeidere må hjelpe dem med å sette grenser for hva de forteller, og til hvem de forteller. De trenger hjelp til å skjerme seg selv.

Å vise respekt for dem som ønsker å holde mest mulig av sin historie for seg selv, er viktig. Det kan være mange årsaker til at de ikke ønsker å dele.

Respekt for andre er viktig i yrkesutøvelsen vår, uansett hvilken historie menneskene vi møter, har med seg. Vi skal lytte om noen ønsker det, men vi skal ikke gå utover vår kompetanse for å hjelpe når vi møter kompliserte historier.

Et menneskes historie kan vi se bruddstykker av ved å observere ham eller henne, og ved å se på omgivelsene hans eller hennes. Bilder på veggen kan være en slags historiefortelling, men er egentlig bare en fasade.

Vi har et stort ansvar for hva vi bærer videre av den innerste historien til et annet menneske. Taushetsplikten er et viktig redskap. Vi skal ikke dele et annet menneskes innerste historie med andre, heller ikke med helsepersonell, uten at samtykke er gitt eller særlige helsefaglige hensyn taler for å bringe det videre.

Utfordringer til deg

Oppgavene tar utgangspunkt i fagstoffet "Et menneske har alltid sin egen historie".

 1. Kan du gi eksempler på hendelser i ditt eget liv som har påvirket deg til å bli den du er?
  Del dette eksempelet med en medelev og diskuter hva det var som gjorde at hendelsen
  preget deg.
 2. Kan du gi et eksempel på en større hendelse i Norge som du tror har vært med på å
  prege livet til de som er over 70 år i dag? Hvorfor og på hvilken måte tror du denne
  hendelsen har preget livet deres?
 3. Intervju en som er over 70 år, og spør om han eller hun kan fortelle en historie om noe som
  har vært med på å prege livet hans eller hennes. Del disse historiene i klassen.
  Finner dere noe som er felles? Spør også om de har bilder de kan dele med dere fra begivenheter som har betydd mye i livet deres. Finner dere fellestrekk? Er det noe dere kan lære av dette som framtidige helsefagarbeidere?
 4. Les diktet«Hva ser du, søster?». Skriv en kort oppsummering av hva dette diktet fortalte deg. Snakk sammen med to andre elever om hva dere lærte av dette som kan komme til nytte i arbeidet som helsefagarbeider.
 5. Les artikkelen «Fløtekarameller og bølgeskvulp». Hva er det viktigste budskapet til
  forfatteren? Hvorfor har vi tatt med denne artikkelen i opplæringa av helsefagarbeidere?
 6. Les artikkelen «Medmenneske». Hva tenker du om hvordan din egen historie kan virke inn
  på måten du møter andre mennesker på?
 7. Se filmen Skinnet bedrar.
  Hvilke hendelser i livet til Signe tror du har preget livet hennes mest?
  Hvorfor ville Signe tilbake til denne setra?
 8. Se filmen Rødt, hvitt og skrått. Her møter du mennesker som på hvert sitt vis har sterke historier å fortelle. Hvordan vil dere møte mennesker som fortrolig forteller at de har en
  historie som ligner historiene i filmen? Diskuter i klassen.

Læringsressurser

Brukermedvirkning og livskvalitet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?