Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. I arbeid med menneskerChevronRight
  4. Brukermedvirkning og livskvalitetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Brukermedvirkning og livskvalitet

Brukermedvirkning og livskvalitet er to viktig begreper innenfor helse- og omsorgstjenesten. Brukere har rett til å medvirke, og brukermedvirkning har en egenverdi, en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å kvalitetssikre tjenestene.

Dame veileder mann i rullestol på handletur. Foto.

Livskvalitet er den opplevde følelsen av å leve et godt liv. Det man selv verdsetter i livet og slik man selv oppfatter livet, er viktig for å kunne uttrykke livskvalitet. Ulike faktorer som vi er opptatt av, er fysisk og psykisk velvære og helse, psykososialt miljø, trygghet, åndelige og kulturelle opplevelser. Vi er alle ulike individer, og vi verdsetter ulike ting i livet. Noen liker å gå i fjellet, mens andre liker seg ved sjøen. Noen liker seg best hjemme, mens andre ønsker å være mye ute blant folk.

Som helsefagarbeider vil det å jobbe med mennesker innebære å bli godt kjent med hvert enkelt individ. Ved å få til det kan du tilpasse aktiviteter så godt det lar seg gjøre, slik at brukerne opplever medvirkning i sitt eget liv og opplever god livskvalitet.

Læringsressurser

Brukermedvirkning og livskvalitet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?