Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. I arbeid med menneskerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

I arbeid med mennesker

Alle som jobber med mennesker i helse- og sosialsektoren, har et ansvar for å jobbe målrettet, forebyggende og sette i gang tiltak for å fremme god livsstil.

Helsefagarbeider på jobb. Foto.

Profesjonelle helsefagarbeidere må ha kunnskaper om ulike tema som inngår i det å arbeide med mennesker. De må kunne kommunisere med ulike brukere med ulike forutsetninger og kunne håndtere flere situasjoner i løpet av en arbeidsdag.

For å fremme en god livsstil må helsefagarbeideren kjenne til en del aktiviteter som kan bidra til at en bruker får en god hverdag og opplever mestring. Brukermedvirkning er viktig samtidig som du også skal tenke på forebyggende tiltak. Det er viktig at alle yrkesgrupper forebygger hendelser og ulykker som fall, brann og feilmedisinering.

Å forebygge psykiske og fysiske problemer er også en viktig del av arbeidet til en helsefagarbeider.

Emner

I arbeid med mennesker

  • Brukere har rett til å medvirke, og brukermedvirkning har en egenverdi, en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å kvalitetssikre tjenestene.

  • Hjemmeulykker

    Hjemmeulykker er ulykker som skjer i eller like ved hjemmet. Med «hjem» mener vi her i første rekke privatboliger og omsorgsboliger, men også sykehjem, aldershjem og andre institusjoner.