1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Ernæringsarbeid for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Det viktige ernæringsarbeidet for helsefagarbeiderenChevronRight
  5. Kost og ernæring, rett eller galtChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kost og ernæring, rett eller galt

Læringsressurser

Det viktige ernæringsarbeidet for helsefagarbeideren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter