Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kostregistrering

Kostregistrering gir oss en oversikt over hva og hvor mye pasienten har spist i løpet av en dag.

Både pasienten selv og helsearbeidere har en tendens til å overvurdere matinntaket og tro at det er tilstrekkelig.

Ved å registrere hva pasienten faktisk spiser, sikrer vi oss et grunnlag for å vurdere om vi skal sette i verk tiltak overfor pasienten.

Kostregistrering kan ha flere formål:

  • for å få et grunnlag for å vurdere om pasienten får dekt energi- og proteinbehovet sitt
  • for å ha et grunnlag for å snakke med pasienten om hvordan energiinntaket kan økes
  • for å dokumentere om igangsatte ernæringstiltak har hatt en effekt på energiinntaket

Registreringen skal gjennomføres for pasienter som har hatt ufrivillig vekttap og
redusert matinntak.

Vi må registrere matinntaket nøyaktig og fullstendig for at det skal ha noen verdi.

Vi må skrive ned fortløpende alt pasienten spiser og drikker, slik at vi ikke glemmer noen måltider.

Vi kan beregne næringsinntaket ut fra registreringene vi har gjort, enten ved å bruke matvaretabell eller registreringsark med energiangivelser.


Eksempler på registreringsark finner du på sidene 56–59 ved å følge lenken «Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av ernæring» under fordypning i lenkesamlingen eller ved å klikke her «

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring».

«Matportalen: Matvaretabellen»

finner du mer informasjon om næringsinnhold.

Læringsressurser

Det viktige ernæringsarbeidet for helsefagarbeideren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter