Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Ernæringsarbeid for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Det viktige ernæringsarbeidet for helsefagarbeiderenChevronRight
  5. Beregning av behovet for energi og væskeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Beregning av behovet for energi og væske

Nasjonalt råd for ernæring har laget retningslinjer for å beregne energibehovet til pasienter.

Energi- og væskebehovet varierer fra person til person, men verdiene du ser under, kan være et utgangspunkt.

Tommelfingerregel


Energi: 30 kcal/kg/døgn


Protein: 1 g/kg/døgn


Glukose: 2–4 g/kg/døgn


Væske: 30 ml/kg/døgn


Pasienter med store skader eller brannskader og som har gjennomgått kirurgi, kan ha vesentlig høyere behov.Veiledning til beregning av energibehov Sengeliggende pasient: 29 kcal/kg/døgn


Oppegående pasient: 33 kcal/kg/døgn


Pasient i oppbyggingsfase: 40 kcal/kg/døgn

Mager pasient: Øk med 10 prosent
Alder 18–30 år: Øk med 10 prosent
Alder >70 år: Reduser med 10 prosent
Overvektig: Reduser med 10 prosent
Febril: Øk med 10 prosent for hver grad feber


Veiledning til beregning av proteinbehov Friske: 0,8–1,5 g/kg kroppsvekt/døgn


Syke: 1,5–2,0 g/kg kroppsvekt/døgn
Veiledning til beregning av væskebehov
Tommelfingerregel: 30–35 ml/kg kroppsvekt. Det må gjøres individuelle beregninger


av væskebehov ved sykdomstilstander med ekstra væsketap. Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Utgitt 06/2009. Helsedirektoratet

Læringsressurser

Det viktige ernæringsarbeidet for helsefagarbeideren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter