Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Væskebalanse

Kroppen består for en stor del av væske. Kroppen til en voksen person består av 60–70 prosent vann, mens hos spedbarn er 70–80 prosent av kroppsvekten vann. Som en tommelfingerregel kan vi si at en person trenger 30 ml væske per kilo kroppsvekt for å dekke det daglige væskebehovet.

Jente som drikker vann av flaske. Foto.

Vi får væske fra det vi spiser og drikker. Noen matvarer inneholder mer væske enn andre. Epler inneholder for eksempel 85 prosent vann. Vann er en del av stoffskifteprosessen i kroppen, og er blant annet viktig for opptaket av næringsstoffer i tarmen og god fordøyelse, for regulering av temperaturen og fjerning av avfallsprodukter.

Kroppen mister vann gjennom hud, lunger, avføring og urin.

For å vurdere det totale væskeinntaket må vi ta med inntaket av både mat og drikke.

Under normale omstendigheter trenger vi 30 ml per kilo kroppsvekt per døgn for å dekke det gjennomsnittlige væskebehovet og opprettholde væskebalansen. For eksempel trenger en mann på 75 kilo minimum 2250 ml i døgnet.

Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Helsedirektoratet. Utgitt 06/2009

Væsketapet øker ved for eksempel feber, oppkast, diaré og brannskader. Hos pasienter med dårlig regulert diabetes er det ofte økt væsketap gjennom urinen.

Hvis en pasient får underskudd av væske, blir han eller hun dehydrert. Dette kan blant annet føre til at pasienten blir tiltaksløs, forvirret og får tørr og skjellaktig hud og forstoppelse. Urinmengden blir også mindre.

Væsketap må erstattes, og det er derfor viktig å følge med på væskeinntaket til pasientene.

For å sjekke om en pasient er dehydrert, kan vi presse sammen en hudfold – for eksempel over brystbeinet eller hånda. Hvis pasienten er dehydrert, blir hudfolden stående.

Vi kan også observere urinmengde og farge på urinen for å se om en pasient drikker nok. Hvis vi mistenker at pasienten får i seg for lite væske, fører vi ofte væskeregnskap eller drikkeliste. Noen ganger er det nødvendig å måle hvor mye urin som skilles ut – urinmengden.

Når vi skal registrere væskeinntaket, er det viktig å føre på hva pasienten faktisk har drukket.

Eksempel

Du setter inn et glass med 2 dl jus til pasienten. Drikker pasienten bare halvparten, skriver du:

 • drukket 1 dl

Vi skal observere og dokumentere væskeinntaket, og vi evaluerer alltid tiltakene fortløpende.

To glass med smoothie. Foto.
Smoothie
 • En liten kaffekopp eller et lite glass inneholder ca. 1,5 dl væske
 • En middels kaffekopp eller glass inneholder ca. 2 dl væske
 • Et stort tekrus inneholder ca. 3 dl væske

Kjært barn har mange navn:

 • drikkeliste
 • væskeliste
 • væskeskjema

Utfordringer til deg

Oppgaver til: Væskebalanse
 1. Hvor mange dl er det i et glass?
 2. Hvor mange dl er det i en kaffekopp?
 3. Hvor mye bør en voksen person drikke i løpet av et døgn? Beskriv med eksempler.
 4. I hvilke tilfeller trenger pasienter ekstra oppfølging når det gjelder væskebehov?
 5. Hva betyr ordet dehydrert?
 6. Hvilke observasjoner kan du gjøre for å finne ut om pasienter drikker nok?
 7. Hvilke tiltak vil du foreslå for en pasient som drikker lite?
 8. Forklar hva «stående hudfold» er. Prøv på deg selv.
 9. Skriv ut drikkelisten som ligger i lenkesamlingen, eller lag en egen tabell. Før drikkeliste for deg selv gjennom en dag. Får du dekket væskebehovet ditt?

Læringsressurser

Det viktige ernæringsarbeidet for helsefagarbeideren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter