Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Ernæringsarbeid for helsefagarbeiderenChevronRight
 4. Det viktige ernæringsarbeidet for helsefagarbeiderenChevronRight
 5. Helsefagarbeiderens rolle i ernæringsarbeidetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Helsefagarbeiderens rolle i ernæringsarbeidet

Som helsefagarbeider vil mange av dine arbeidsoppgaver være knyttet til mat og måltider. Ernæringsarbeid er arbeid relatert til ernæring og kosthold som har til hensikt å fremme helse og forebygge og behandle sykdommer.

Servering av drikke på sykehjem. Foto.

Uavhengig av hvor du arbeider, får dine holdninger og kunnskaper om kost og ernæring mye å si for pasientene og brukerne du møter. Arbeidsdagen byr på mange sjanser til å vise hvor mye du kan, og hvor flink du er på dette området.

Eksempler på hva du kan gjøre:

 • I forbindelse med morgenstellet tilbyr du pasientene friskt drikke før hun eller han begynner.
 • Du observerer at fru Hansen ikke har spist mer enn éi skive brød og har drukket lite til frokost. Du snakker med henne om dette, rapporterer og dokumenterer dine observasjoner, og foreslår tiltak som evalueres underveis.
 • Enkelte dager steker dere vafler i dagligstuen. Dette gir gode sanseopplevelser, og noen av pasientene hjelper til.

Konsekvensene kan bli store dersom for pasienter og brukere ikke får dekket behovene sine for riktig kost og ernæring. Vi vet blant annet at mange eldre er underernærte på tross av at de bor på sykehjem eller får hjelp fra helsetjenesten. Dette er en av grunnene til at blant annet regjeringen ønsker å heve kompetansen for ansatte i helsesektoren.

«Regjeringen ønsker å legge vekt på mat og måltider som en viktig del av omsorgstjenestens virksomhet og framhever at kompetanse blant annet for helsepersonell er en forutsetning for en god ernæringssituasjon for brukere av pleie- og omsorgstjenestene.»

Kilde: Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007–2011)

Eksempler på arbeidsoppgaver:

Her finner du eksempler på noen arbeidsoppgaver knyttet til ernæringsarbeidet.
Kanskje kommer du på flere?
 • Du gir veiledning om kost og ernæring til pasienter og eventuelt pårørende
 • Du serverer mat og drikke som pasientene ønsker og trenger
 • Du tilrettelegger måltidene slik at pasientene klarer så mye som mulig selv. De skal oppleve å få være med og bestemme både under selve måltidet, men også i planleggingen og avslutningen.
 • Du gjør ditt for å skape en god atmosfære rundt måltidene slik at pasientene ser fram til dem med glede.
 • Du er med på å rydde opp etter måltidene og observerer hva pasientene har spist og drukket.
 • Du tilbyr drikke utenom måltidene.
 • Du veier pasienter
 • Du dokumenterer observasjoner og evaluerer tiltak.

Utfordringer til deg

 1. Beskriv arbeidsoppgaver, utfordringer og muligheter i ernæringsarbeidet når du arbeider
 • i hjemmebaserte tjenester
 • i bokollektiv for mennesker med nedsatt fysisk funksjonsevne
 • i bokollektiv for mennesker med psykisk utviklingshemming
 • i bokollektiv for mennesker med demens
 • ved et sykehjem

Læringsressurser

Det viktige ernæringsarbeidet for helsefagarbeideren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter