Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Oppfølging av vekt

For mange pasienter er det nødvendig at vi følger med vekten regelmessig. Det er fordi andre observasjoner alene ikke er tilstrekkelig for å avdekke for eksempel underernæring.

For å kunne observere om kroppsvekten holder seg stabil, er det nødvendig å veie pasienten regelmessig. Slik kan vi på et tidlig tidspunkt oppdage vektøkning eller vekttap og iverksette tiltak raskt.

Det bør finnes prosedyrer for hvordan og når vi skal følge opp pasientene når det gjelder vektendring, siden alvorlig vekttap øker risikoen for sykdom og komplikasjoner.

Noen retningslinjer for å registrere vekt:

  • Vi skal alltid registrere vekt på pasienten ved innleggelse.
  • Vi bør også spørre om hvordan vekten har vært tidligere, og om mulig kartlegge eventuelt vekttap siste 1–6 måneder før innleggelse.
  • Pasientens vekt skal registreres før frokost, og pasienten skal bare ha undertøy eller nattøy på.
  • Pasienten bør ha tømt blæra før veiing.
  • Vekt skal dokumenteres.

Kilde: Ernæringsjournal

Hvis en pasient har hatt et uønsket vekttap på fem prosent de to siste månedene, indikerer det at han eller hun har spist for lite. Uønsket vekttap på ti prosent de siste to månedene er alvorlig.

Hvor mange kilo utgjør vekttap på fem og ti prosent?

Slik regner vi ut hvor mange prosent vekten har endret seg:

Vektendring i kg (mellom siste og tidligere veiing) x 100, delt på tidligere vekt = % vekttap eller vektøkning.

Eksempel:

En mann veier nå 70 kilo. For to måneder siden veide han 76 kg. Han har altså et vekttap på 6 kg.

6 kg x 100 delt på 76 = 7,9 %

Læringsressurser

Det viktige ernæringsarbeidet for helsefagarbeideren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter