Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kroppsmasseindeks

Vi beregner kroppsmasseindeksen, KMI, for å få et mål på antall kilo per kvadratmeter kroppsmasse. KMI brukes som et objektivt mål for å vurdere det totale kroppsfettet. Begrepet «body mass indeks» (BMI) er den internasjonale betegnelsen.

Bildet viser beina til to damer som går tur. Foto.

Svakheten med KMI er at den ikke sier noe om hvordan fett og muskler er fordelt på kroppen, og den skiller ikke mellom muskelmasse og fettmasse. En muskuløs person kan derfor bli definert som overvektig, til tross for at han eller hun har lite fett på kroppen. Personer som har normale KMI-verdier, kan ha en ugunstig fordeling av kroppsfettet og dermed økt risiko for sykdom.

Når vi skal vurdere ernæringsstatusen for pasienter og brukere, kan KMI være et supplement til andre observasjoner og undersøkelser.

Kilde: Oslo kommune

KMI angir forholdet mellom vekt og høyde ut fra formelen: kroppsvekt i kg delt på (høyde x høyde). I litteraturen finnes forskjellige grenseverdier for hva som skal regnes som overvekt eller undervekt. I oversikten nedenfor vises de grenseverdiene som Verdens helseorganisasjon satte i 1985.

Menn er:

  • undervektige med KMI under 20
  • normale med KMI 20,0–25,0
  • overvektige med KMI 25,0–30,0
  • kraftig overvektige med KMI over 30

Kvinner er

  • undervektige med KMI under 18,6
  • normale med KMI 18,6–23,8
  • overvektige med KMI 23,8–28,6
  • kraftig overvektige med KMI over 28,6

Eksempel:

Ei kvinne veier 50 kg og er 1,65 høy. Vi regner ut KMI slik: 50 delt på (1,65 ganger 1,65) = 50/2,72 = 18,4. Vi ser at kvinna trenger ekstra oppfølging da KMI er under 18,6.

Du kan regne ut KMI ved å følge lenken BMI-kalkulator (NHI) og fylle inn verdiene. Du finner også formelen for å beregne kroppsmasseindeks relatert i lenkesamlingen.

Læringsressurser

Det viktige ernæringsarbeidet for helsefagarbeideren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter