Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helsearbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Ernæringsarbeid for helsefagarbeiderenChevronRight
  4. Det viktige ernæringsarbeidet for helsefagarbeiderenChevronRight
  5. Hva sier kvalitetsforskriften om ernæring?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hva sier kvalitetsforskriften om ernæring?

Formålet med forskriften er: «Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Dette gjelder også i arbeidet med mat og måltider.»

For å følge opp forskriften skal kommunen etablere et system av prosedyrer. Det skal utarbeides skriftlige prosedyrer som søker å sikre at brukerne får tilfredsstilt grunnleggende behov, blant annet ved

  • tilstrekkelig mat og drikke
  • variert og helsefremmende kosthold
  • rimelig valgfrihet når det gjelder mat
  • tilpasset hjelp ved måltider
  • nok tid og ro til å spise

En forutsetning for å nyte maten er å kunne bite i og tygge det som blir servert. I kvalitetsforskriften blir nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene regnet for å være blant de grunnleggende behovene våre.

Veileder til kvalitetsforskriften gir mer utfyllende informasjon. Den finner du som lenke til høyre.

Kilde: «Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikringsprosjekt», av Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg, Nasjonalt formidlingssenter i Geriatri

Læringsressurser

Det viktige ernæringsarbeidet for helsefagarbeideren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter